(1) raktinis žodis, kuris palengvina generuojančių funkcijų generavimą, (2) Ruby operatorius, perkeliantis valdymą iš vieno korutino į kitą

yield naudojamas tik apibrėžiant generatoriaus funkciją ir naudojamas tik generatoriaus funkcijoje. Naudojant našumo ataskaitą funkcijų apibrėžime, pakanka priversti šią apibrėžtį sukurti generatoriaus funkciją, o ne įprastą funkciją.

, yield coroutines kontekste, paprastai naudojamas perduoti kontrolę iš vieno korutino į kitą, pavyzdžiui, iš metodo į bloką, perduotą jai kaip argumentą.

yield return lygi Pythons yield , o yield break yra tik „Python“ return . C #, yield naudojama iteratoriaus bloke, kad gautų reikšmę skaitiklio objektui arba nurodant iteracijos pabaigą.

yield naudojamas „ ir „ generatorius veikia taip pat, kaip ir „Python“ generatoriaus funkcijose.

yield naudojamas for-comprehension konstrukcijoje. for-comprehension pasikartoja per vieną ar daugiau rinkinių ir naudoja yield kad sukurtų ir grąžintų naują kolekciją.