Jei norite tai pridėti, prisijunkite arba pridėkite prie kažko pabaigos.

Priedas - tai operacija, paprastai apibrėžta 1D duomenų struktūroje (pvz., , , ir tt).
append operacija prideda elementą prie duomenų struktūros pabaigos, todėl padidina jos dydį vienu.