Operatoriai yra simboliai, kurie randami beveik visose programavimo ir kodavimo kalbose skaičiavimams atlikti ir duomenų palyginimui.

Yra trys pagrindiniai operatorių tipai:

  • Aritmetiniai operatoriai, tokie kaip pridėti (+), atimtis (-), laikai (*), padalinti (/) ir kiti skaičiavimai.

  • Palyginimo operatoriai, kurie pateikia skaičių ar stygų palyginimo rezultatą, pavyzdžiui, didesnius nei (>), mažesni nei (<), lygūs (==).

  • Loginiai operatoriai apima tokius objektus kaip AND ( ir OR (||).

Yra ir kitų operatorių, pvz., Paskyrimas ir susiejimas.

Naudokite šį žymą bet kokiems operatoriaus susijusiems klausimams bet kuria kalba, įskaitant tokius dalykus kaip sintaksė, elgesys ir naudojimas.