Perrašyti žyma aprašą

Perrašymas yra turinio pakeitimo į kitą turinį procesas. Jis gali būti fiziškai pakeistas saugojimu arba pakeistas naujesne turinio tipo versija.

Perrašymas yra turinio pakeitimo į kitą turinį procesas. Jis gali būti fiziškai pakeistas saugojimu arba pakeistas naujesne turinio tipo versija.
Negalima painioti su perorientavimu į objektą orientuotu programavimu.